Wiadomości

Sonar ARIS w Morskim Instytucie Rybackim – Państwowym Instytucie Badawczym
19.09.2015

Dzięki dotacji celowej przyznanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na sfinansowanie kosztów zakupu aparatury naukowo-badawczej (Decyzja nr 6462/IA/SN/2015), MIR-PIB stał się posiadaczem sonaru ARIS (Adaptive Resolution Imaging Sonar). ARIS [więcej...]

Jako współorganizator, zapraszamy na konferencję naukową pt.: „Stan, trendy zmian oraz współczesne metody badania środowiska Morza Bałtyckiego – Bałtyk 2015” – Sopot 14-16.10.2015
29.08.2015

W dniach 14-16.10.2015 odbędzie się konferencja naukowa pt.: „Stan, trendy zmian oraz współczesne metody monitorowania środowiska Morza Bałtyckiego”.
Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy jest współorganizatorem konferencji.
http://www.iopan.pl/baltyk2015/#
Głównym celem Konferencji [więcej...]

Rybołówstwo w kontekście – Polityki energetycznej Polski do 2050 roku
28.08.2015

Do dnia 18 września 2015 r. będą trwały konsultacje społeczne i międzyresortowe projektu Polityki energetycznej Polski do 2050 roku.  Z realizacją jednego z zamierzeń priorytetowych „Rozwój energetyki odnawialnej” wiązać się [więcej...]

więcej ...

Artykuły i opinie

'Kompleksowy system przetwarzania karpi na nowoczesne produkty spożywcze i paszowe' - w EUROFISH MAGAZINE
14.07.2015

System ten, jako projekt pilotażowy w ramach Operational Programme “Sustainable Development of the Fisheries Sector and Coastal Fishing Areas 2007-2013„, opracowany został przez zespół specjalistów z Morskiego [więcej...]

'PAPROCH' Potencial Anthropogenic Pollution and Rubbish Of Coastal Habitats
30.06.2015

Produkcja odpadów jest jedną z nieodłącznych konsekwencji postępu i rozwoju technologicznego. Do środowiska morskiego trafiają odpady zarówno z lądu jak i te, które powstają na morzu w efekcie działalności [więcej...]

Kto je flądry, ten jest mądry
7.05.2015

Dieta bogata w DHA sprzyja procesom uczenia się i przyjmowania informacji. Zatem tytuł naszego artykułu można traktować dość dosłownie. A co to oznacza? Zapraszamy do lektury całego tekstu. [więcej...]

więcej ...

Multimedia

Dawne Reportaże Rybackie

więcej ...

Ogłoszenia


Wolne powierzchnie biurowe i magazynowe

Konkurs ofert na najem pomieszczeń w Budynku Morskiego Instytutu Rybackiego-Państwowego Instytutu Badawczego Al. Jana Pawła II 1

Konkurs ofert na najem pomieszczeń w budynku Morskiego Instytutu Rybackiego-Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1

więcej ...

Możliwości zatrudnienia

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalista w Sekcji Edukacji Akwarium Gdyńskiego Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego

więcej ...

Lista zakładów

Linki