Wiadomości

Zaproszenie do Akwarium – komunikat w sprawie możliwości wyeksponowania wieloryba w Akwarium Gdyńskim
27.08.2015

Jednym z bardzo ważnych zadań statutowych MIR-PIB jest popularyzacja wiedzy o morzu, prowadzona miedzy innymi poprzez działalność wystawienniczą i edukacyjną Akwarium Gdyńskiego. Co roku Akwarium odwiedza ponad 400 000 gości, [więcej...]

Nowy Dyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego
18.08.2015

Nowym dyrektorem Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w wyniku konkursu został dr Emil Kuzebski były kierownik Zakładu Ekonomiki Rybackiej. Zastąpił on dotychczasowego dyrektora Instytutu prof. Tomasza Linkowskiego, który [więcej...]

Zawiadomienie o wyniku postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego
17.07.2015

Na podstawie § 11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego [więcej...]

więcej ...

Artykuły i opinie

'Kompleksowy system przetwarzania karpi na nowoczesne produkty spożywcze i paszowe' - w EUROFISH MAGAZINE
14.07.2015

System ten, jako projekt pilotażowy w ramach Operational Programme “Sustainable Development of the Fisheries Sector and Coastal Fishing Areas 2007-2013„, opracowany został przez zespół specjalistów z Morskiego [więcej...]

'PAPROCH' Potencial Anthropogenic Pollution and Rubbish Of Coastal Habitats
30.06.2015

Produkcja odpadów jest jedną z nieodłącznych konsekwencji postępu i rozwoju technologicznego. Do środowiska morskiego trafiają odpady zarówno z lądu jak i te, które powstają na morzu w efekcie działalności [więcej...]

Kto je flądry, ten jest mądry
7.05.2015

Dieta bogata w DHA sprzyja procesom uczenia się i przyjmowania informacji. Zatem tytuł naszego artykułu można traktować dość dosłownie. A co to oznacza? Zapraszamy do lektury całego tekstu. [więcej...]

więcej ...

Multimedia

Dawne Reportaże Rybackie

więcej ...

Ogłoszenia


Wolne powierzchnie biurowe i magazynowe

Konkurs ofert na najem powierzchni handlowej w formie stoiska handlowego znajdującego się na terenie Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB (81-345 Gdynia, aleja Jana Pawła II 1) oraz powierzchni magazynowej w budynku MIR-PIB w Gdyni przy alei Jana Pawła II 1

Konkurs ofert na najem pomieszczeń w Budynku Morskiego Instytutu Rybackiego-Państwowego Instytutu Badawczego Al. Jana Pawła II 1

Konkurs ofert na najem pomieszczeń w budynku Morskiego Instytutu Rybackiego-Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1

więcej ...

Lista zakładów

Linki