Artykuły i opinie

'Kompleksowy system przetwarzania karpi na nowoczesne produkty spożywcze i paszowe' - w EUROFISH MAGAZINE
14.07.2015

System ten, jako projekt pilotażowy w ramach Operational Programme “Sustainable Development of the Fisheries Sector and Coastal Fishing Areas 2007-2013„, opracowany został przez zespół specjalistów z Morskiego [więcej...]

'PAPROCH' Potencial Anthropogenic Pollution and Rubbish Of Coastal Habitats
30.06.2015

Produkcja odpadów jest jedną z nieodłącznych konsekwencji postępu i rozwoju technologicznego. Do środowiska morskiego trafiają odpady zarówno z lądu jak i te, które powstają na morzu w efekcie działalności [więcej...]

Kto je flądry, ten jest mądry
7.05.2015

Dieta bogata w DHA sprzyja procesom uczenia się i przyjmowania informacji. Zatem tytuł naszego artykułu można traktować dość dosłownie. A co to oznacza? Zapraszamy do lektury całego tekstu. [więcej...]

więcej ...

Wiadomości

Zawiadomienie o wyniku postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego
17.07.2015

Na podstawie § 11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego [więcej...]

Posiedzenie grupy roboczej ekspertów STECF
29.06.2015

W dniach 22-26 czerwca w MIR-PIB odbyło się posiedzenie grupy roboczej ekspertów STECF (Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa Komisji Europejskiej), dotyczące oceny 23 narodowych raportów rocznych (AR) z realizacji [więcej...]

Prof. dr hab. Andrzej Ropelewski – „Zasłużony Człowiek Morza”
23.06.2015

W sobotę 20 czerwca 2015 r. odbyła się XII Uroczystość Odsłonięcia Gwiazd w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rewie. Począwszy od 2004, co roku uroczyście wmurowywane są [więcej...]

więcej ...

Multimedia

Dawne Reportaże Rybackie

więcej ...

Ogłoszenia


Wolne powierzchnie biurowe i magazynowe

Konkurs ofert na najem pomieszczeń w Budynku Morskiego Instytutu Rybackiego-Państwowego Instytutu Badawczego Al. Jana Pawła II 1

Konkurs ofert na najem pomieszczeń w budynku Morskiego Instytutu Rybackiego-Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1

więcej ...

Lista zakładów

Linki