Ośrodek Informacji Naukowej – Biblioteka Naukowa MIR-PIB

Biblioteka Naukowa stanowi integralną część Ośrodka Informacji Naukowej MIR – PIB i jako równolatka Instytutu, jest najstarszą w Polsce biblioteką „morską”.

Jej zasób, to jedyny w Polsce zbiór piśmiennictwa z zakresu morskich badań rybackich, w tym: bogata kolekcja wydawnictw organizacji międzynarodowych i konwencji rybackich tj. FAO, ICES, NEAFC, NAFO, CCAMLR, Międzynarodowej Komisji Morza Bałtyckiego, atlasy, encyklopedie, słowniki, klucze do oznaczania ryb i żywych organizmów morskich, a także unikatowa w kraju Polska Bibliografia Rybołówstwa Morskiego za lata 1945-1991.

Kolekcja biblioteki obejmuje prace XVIII, XIX, XX wieczne oraz bieżące z takich dziedzin, jak: oceanografia biologiczna i fizyczna, ichtiologia, biologia i ekologia morza, żywe zasoby i ich zarządzanie; technika połowów; technologia przetwórstwa morskich surowców żywnościowych; ekonomika gospodarki rybnej.

Ze zbiorów biblioteki można korzystać na miejscu, w czytelni. Dostęp do nich nie wymaga posiadania żadnej specjalnej karty czytelnika. Natomiast wypożyczać książki i czasopisma mogą jedynie pracownicy i doktoranci MIR – PIB. Osoby z zewnątrz dokonują wypożyczeń wtedy, gdy dysponują rewersem międzybibliotecznym, podstemplowanym przez bibliotekarza z ich biblioteki macierzystej.

Biblioteka prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne oraz sporządza kopie artykułów i fragmentów książek.

Wielkość zbiorów:
DRUKI ZWARTE – 15 000 vol.
WYDAWNICTWA CIĄGŁE – 9 000 vol.

Biblioteka czynna jest codziennie oprócz środy i świąt w godz. 9-14