Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2016-06-22 2016-06-22 12:42:11 PN/26/FZP/ NB/2016 Dostawa kolorymetru, systemu obrazowania fluorescencyjnego, aparatu do pirosekwencjonowania w trzech zadaniach częściowych dostawy
2016-06-14 2016-06-14 15:41:57 49/FZP/ DM/2016 Zapytanie ofertowe: Wykonanie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego w Gdyni formy wtryskowej do produkcji płytek oraz ok. 10 tys. sztuk plastikowych płytek do przechowywania materiałów biologicznych usługi
2016-06-08 2016-06-14 10:33:22 46/FZP/ NC/2016 Zapytanie ofertowe: dostawa odczynników i drobnego osprzętu laboratoryjnego do prac badawczych i naukowych w podziale na 19 zadań dostawy
2016-06-01 2016-06-14 09:42:45 43/FZP/ DH/2016 Zapytanie ofertowe: dostawa wysokowydajnych, akwarystycznych lamp LED do Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB dostawy
2016-04-21 2016-06-01 17:54:06 ZOC/27/FZP/ FGA/2016 Dostawa materiałów biurowych i papierniczych dostawy
2016-05-11 2016-05-23 15:13:49 34/FZP/ FGA/2016 Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług pocztowych dla MIR-PIB usługi
2016-04-20 2016-05-29 18:29:36 PN/25/FZP/FGA/ FGE/DH/2016 Świadczenie usług w zakresie wywozu stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z terenów Morskiego Instytutu Rybackiego- Państwowego Instytutu Badawczego, Akwarium Gdyńskiego i terenu postoju statku r/v Baltica usługi
2016-03-11 2016-03-15 12:43:23 WR/16/FZP/ NB/2016 Dostawa materiału zarybieniowego, do miejsc wypuszczenia w ramach realizacji zadania „Zarybianie polskich obszarów morskich w 2016 r.” dostawy
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232